Börja Spela Golf

Börja Spela Golf

Att börja spela golf är numera rätt så enkelt. Det går snabbt och smidigt att ta Grönt Kort, som gör att man sedan kan komma igång och spela. Förr sa man att golf var en dyr sport och att det var svårt och tog tid. Nu är det mer lättillgängligt och det finns många klubbar som välkomnar nybörjare och hjälper dem med utbildning till Grönt Kort. Det handlar numera om att snabbt kunna komma ut på banan och få kontakt med spelet. Sedan är utbildningsmaterialet man behöver även det mycket lättare att få tag på via nätet. Du kommer enklast igång genom att kontakta en klubb nära dig och talar om att du vill börja spela golf. De kan då ge dig förslag på kurser eller upplägg för hur du ska få Grönt Kort.

grönt kort golf

Komma igång med spelet

För att börja spela måste du alltså ha ett Grönt Kort. Detta får du när du har handicap 54 samt klarat 18 poäng från gul/svart pinne, 150-metersmarkeringen. Du får då även ett golf-ID, som registreras i GIT, som är golfens eget IT-system. Det är här du kan lägga in nytt handicap. När du fått ditt gröna kort, så börjar din resa mot att nå handicap 36. Detta kan du göra genom att spela med en vän eller en fadder. De ska notera din poäng eller score och när den kommer till bättre än 18 poäng på 9 håls-bana eller 36 poäng på 18-hålsbana, så kommer ditt handicap att sänkas. Den du spelar med är den som kan verifiera ditt resultat. Se även till att bli medlem i en klubb så att du har en tillhörighet så väl som en gemenskap.